Hane halkının üstlendiği eğitim harcaması OECD ortalamasının iki katını aştı


Türkiye, tüm eğitim kademelerinde talebe başına en düşük harcama icra eden OECD ülkeleri içinde bulunuyor. Yükseköğretim öncesi kademelerde hane halkının üstlendiği eğitim harcamaları OECD ortalamasının iki katından fazla olan Türkiye, bir öğrencinin 6-15 yaşları içinde mecburi eğitimine meydana getirilen ortalama 47 bin dolar yatırımla, Kolombiya’dan sonrasında en düşük yatırım icra eden ikinci OECD ülkesi. 
Türk Eğitim Derneği’nin fikir kuruluşu TEDMEM tarafınca OECD’nin yayımladığı “Bir Bakışta Eğitim 2022” raporunda yer edinen 100’den fazla veri tablosu ve grafik incelenerek “Türkiye Üstüne Değerlendirme ve Tavsiyeler” başlıklı bir rapor hazırlandı. Rapordaki tespitler şöyleki: 
– Türkiye, yükseköğretim öncesi kademelerde eğitim kurumlarına meydana getirilen hususi harcamalar payının en yüksek olduğu OECD ülkesi.
– Türkiye’de yükseköğretim öncesi kademelerde hane halkının üstlendiği eğitim harcamaları OECD ortalamasının iki katından fazla.

MEKSİKA’NIN GERİSİNDEYİZ 

– Türkiye, talebe başına meydana getirilen eğitim kurumları harcamasında tüm eğitim kademeleri için averaj 5 bin 743 dolarlık harcama ile Meksika ve Kolombiya’dan sonrasında talebe başına en düşük harcama icra eden OECD ülkesi. OECD averajında talebe başına ortalama 12 bin dolar harcanıyor.
– Bir öğrencinin 6-15 yaşları içinde mecburi eğitimine meydana getirilen yatırım OECD averajında 105 bin 502 dolar iken Türkiye’de ortalama 47 bin dolar. Türkiye bu yatırım düzeyi ile Kolombiya’dan sonrasında 6-15 yaşları için bir öğrencinin mecburi eğitimine en düşük yatırım icra eden ikinci OECD ülkesi.
– Yükseköğretim kademesine meydana getirilen harcamaların araştırma-geliştirmeye ayrılan kısmı oldukca düşük. Harcamaların oldukca büyük bir kısmı temel eğitim hizmetlerine gidiyor. Türkiye’de talebe başına meydana getirilen harcamaların şahıs başına düşen GSYH’ye oranı OECD ortalamasının altında. 
– OECD ülkeleri averajına bakılırsa yükseköğretim öncesi kademeler için eğitim kurumlarına meydana getirilen harcamaların ortalama yüzde 90’ı kamu harcamalarından oluşurken Türkiye’de bu oran ortalama yüzde 75. 
– Türkiye’de yükseköğretim öncesi kademeler için meydana getirilen harcamaların yüzde 16’sını hane halkı harcamaları oluşturuyor ve bu oran, OECD ortalamasının (yüzde 7) iki katından daha yüksek.
– Türkiye, yükseköğretime kayıtlı tüm öğrenciler içinde internasyonal ya da yabancı uyruklu talebe oranının en düşük olduğu ülkelerden biri. 
– 25-64 yaş aralığındaki her iki yetişkinden biri ortaöğretim mezunu bile değil. 
– Yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim alan yetişkinlerin oranı OECD ortalamasının oldukca peşinde. Yüksek lisans kademesinde OECD averajı yüzde 13.9 iken Türkiye için yüzde 1.7.

EN DÜŞÜK OKULLAŞMA ORANI TÜRKİYE’DE 

– Türkiye, 3-5 yaş aralığında erken çocukluk eğitimine katılan çocuk oranının (yüzde 41) en düşük olduğu OECD ülkesi.
– 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 60’ı eğitimde değil. Bu gençlerin bir tek yüzde 27.7’si  istihdamda, yüzde 32,2’si ise ya işi olmayan ya da çalışmıyor ve iş aramıyor. Türkiye, 18-24 yaş aralığında ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranının en yüksek olduğu OECD ülkesi. 
– Türkiye 15-19 yaş aralığında yüzde 69 ile en düşük okullaşma oranına haiz OECD ülkelerinden biri.

Yoruma kapalı.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku

Gizlilik ve Çerez Politikası